Hình Ảnh

Hình ảnh: Lễ vinh danh và Trao bằng khóa MiniMBA tại CP Group - Đồng Nai

Hình ảnh: Lễ vinh danh và Trao bằng khóa MiniMBA tại CP Group - Đồng Nai

Tiến sĩ Nguyễn Phú Đông Hà trao bằng cho học viên MiniMBATiến sĩ Nguyễn Tấn Phước trao bằng cho học viên MiniMBATiến sĩ Trương Quang Dũng trao bằng cho học viên MiniMBA

vien quan tri va tai chinh

icon top