Hình Ảnh

HỆ THỐNG KPI TRONG QUẢN LÝ

HỆ THỐNG KPI TRONG QUẢN LÝ

1. KPI về đánh giá hiệu quả nhân sự

 • 1.1  KPI đánh giá về lương
 • 1.2  KPI đánh giá về tuyển dụng
 • 1.3  KPI đánh giá về an toàn lao động.
 • 1.4  KPI đánh giá hiệu quả đào tạo
 • 1.5  KPI đánh giá hiệu quả công việc
 • 1.6  KPI đánh giá hiệu quả giờ làm việc
 • 1.7  KPI đánh giá về lòng trung thành
 • 1.8  KPI đánh giá hiệu quả năng suất nguồn nhân lực
 • 1.9  KPI đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến
 • 1.10      KPI về đánh giá nguồn nhân lực

2. KPI về đánh giá hiệu quả marketing

 • 2.1  KPI đánh giá hiệu quả quảng cáo
 • 2.2  KPI đánh giá hiệu quả khuyến mãi
 • 2.3  KPI đánh giá hiệu quả pr
 • 2.4  KPI đánh giá hiệu quả internet marketing

3. KPI về đánh giá hiệu quả bán hàng

 • 3.1  KPI đánh giá hiệu quả tiếp xúc qua điện thoại
 • 3.2  KPI đánh giá hiệu quả sale rep (nhân viên KD)
 • 3.3  KPI đánh giá hiệu quả cửa hàng
 • 3.4  KPI đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng
 • 3.5  KPI đánh giá về lòng trung thành
 • 3.6  KPI đánh giá sự phàn nàn khách hàng
 • 3.7  KPI đánh giá về thị phần
 • 3.8  KPI đánh giá sự thoả mãn khách hàng
 • 3.9  KPI đánh giá khách hàng

4. KPI về tài chính kế toán

 • 4.1  KPI đánh giá khả năng thanh toán
 • 4.2  KPI về quản lý nguồn vốn
 • 4.3  KPI đánh giá về lợi nhuận
 • 4.4  KPI đánh giá hiệu quả đầu tư

5. KPI về cung ứng

 • 5.1      KPI đánh giá về vận chuyển
 • 5.2      KPI đánh giá về giao hàng
 • 5.3      KPI đánh giá về hoạt động cun ứng khác

6. KPI về sản xuất chất lượng

 • 6.1      KPI về sản phẩm lỗi
 • 6.2      KPI về quản lý nguyên vật liệu
 • 6.3      KPI về quản lý đơn hàng
 • 6.4      KPI về năng suất
 • 6.5      KPI về bảo trì

Link tải về: HỆ THỐNG KPI TRONG QUẢN LÝ DÀNH HỌC VIÊN CỦA VIỆN IFA

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top