Chuyên đề Đọc vị khách hàng để bán hàng thành công - TS. Diệp Gia Hoàng

Chuyên đề đặc biệt cho học viên "Đọc vị khách hàng để bán hàng thành công" - do giảng viên TS. Diệp Gia Hoàng phụ trách giảng dạy

Chương trình đào tạo diễn ra vào ngày 02/04/2021 tại chi nhánh Viện Quản trị và Tài chính Cần Thơ

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa đào tạo cho Công ty CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Chương trình đào tạo cùng Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) tại chi nhánh IFA Cần Thơ. Qua chuyên đề "Kỹ năng giao tiếp và Tạo động lực làm việc cho nhân viên" 

Diễn ra vào ngày 09/12/2020 tại chi nhánh IFA Cần Thơ

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa đào tạo THE GOLD MART

Chương trình đào tạo "Nâng tầm dịch vụ Khách hàng" tại Siêu thị The GOLD MART tại TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 

Diễn ra vài ngày 22/01/2021 - 23/01/2021

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa đào tạo cho Công ty CP ACECOOK VIỆT NAM

Đồng hành cùng Công ty CP ACECOOK Việt Nam tại Vĩnh Long qua chuyên đề "Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên' và "Quản lý con người và Phát triển đội nhóm" cùng cán bộ công ty

Chương trình đào tạo tại đơn vị Công ty diễn ra vào ngày 28/12/2020 và 30/12/2020

[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa đào tạo Kỹ năng thuyết trình và đàm phán trong kinh doanh

Viện Quản trị và Tài chính hân hạnh hợp tác cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên tại Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng thuyết trình và Đàm phán trong kinh doanh" dưới sự giảng dạy của giảng viên TS. Lê Đỗ Duy Ân vào ngày 19 tháng 03 năm 2021

Giám đốc điều hành CEO K35 và Giám đốc kinh doanh CCO K15

Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành K35 và Giám đốc kinh doanh K15 tại Thành phố Cần Thơ

vien quan tri va tai chinh

icon top