ông Lê Thành Liêm, Kế toán trưởng Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk
IFA là một đơn vị đào tạo có uy tín, tôi theo học khóa đào tạo CFO của IFA và nhận thấy rằng những kiến thức mà các giảng viên của IFA truyền đạt giúp rất nhiều cho tôi trong công việc hiện nay tôi đang làm

ông Lê Thành Liêm, Kế toán trưởng Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk

ông Lê Thành Liêm, Kế toán trưởng Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk
Chia sẻ cảm nhận của bạn về các khóa học của IFA
vien quan tri va tai chinh

icon top