Giảng viên

Tiến sĩ Vũ Thị Phượng, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tiến sĩ Vũ Thị Phượng, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tâm lý học xã hội, năm 1988 tại Trường Đại học Tổng Hợp Lômônôxôp, Matxcơ va, CHLB NGA.
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ Tâm lý học xã hội, năm 1992 , tại Trường Đại Học Tổng Hợp Lômônôxốp,Matxcơva, CHLB NGA

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • Từ 1992 cho tới nay : Dạy ở ĐHKT TP. HCM về các chuyên ngành: Tâm lý học, Tâm lý kinh doanh; Tâm lý học quản lý; Tâm lý du khách ; Đàm phán trong kinh doanh; Bán hàng; Chăm sóc khách hàng . . .
 • Thỉnh giảng tại các trường ĐH trong thành phố HCM.
 • ĐH mở- Bán công : Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh
 • ĐHDL Văn Lang: Tâm lý du khách; Nghệ thuật giao tiếp
 • ĐH BÁN CÔNG MARKETING: Tâm lý khách hàng ; Giao tiếp trong kinh doanh; Đàm phán trong kinh doanh ; Nghiệp vụ bán hàng
 • ĐHDL VĂN HIẾN: Tâm lý du khách; Nghệ thuật giao tiếp; Thuyết trình trước đám đông.
 • Huấn luyện cho các công ty về các lĩnh vực: Giao tiếp, Bán hàng, Tâm lý khách hàng; Đàm phán trong kinh doanh; Tâm lý trong quản lý nguồn nhân lực ; Tâm lý nhân viên; Đàm Phán thu hồi nợ; Đàm phán trong môi giới Bất động sản; Nghệ thuật THUYẾT TRÌNH trước đám đông; Chăm sóc khách hàng; . .

ĐƠN VỊ GIẢNG DẠY

 • Viện kinh tế TPHCM
 • Viện Phát triển NGUỒN NHÂN LỰC thuộc Trường ĐHKT TP.HCM
 • Viện kinh tế ứng dụng thuộc Trường ĐHKT TP.HCM
 • Viện quản trị doanh nghiệp
 • Viện Quản Trị và Tài Chính .
 • Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Trường ĐHKT TP.HCM
 • Trung tâm tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh tế vùng Trường ĐHKT TP.HCM
 • VCCI Vũng Tàu.
 • VCCI Đà Nẵng
 • VCCI Nha Trang
 • CPE Corporation Đà Nẵng
 • VISCEN Đà Nẵng

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top