Giảng viên

Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM

Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM

 1. BẢN THÂN
 • Họ tên : Trần Huỳnh Thanh Nghị
 • Giới tính : Nam
 • Ngày tháng năm sinh : 21 tháng 02 năm 1973
 • Nguyên quán : Cao Lãnh – Đồng Tháp
 • Chỗ ở hiện tại : 242/23/27 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
 • Dân tộc : Kinh; Tôn giáo : Không
 • Nghề nghiệp : Giảng viên đại học
 • Cơ quan công tác : Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Trình độ văn hóa : 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ luật học chuyên ngành Luật Kinh tế
 1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

3.1 Quá trình học tập

 • Từ năm 1984 – 1989 : học sinh Trường PTCS Nguyễn Thị Lưu Phường 4 TPCao Lãnh, Đồng Tháp
 • Từ 1989- 1991 : Học sinh Trường PTTH Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Từ 1991 – 1996 : Sinh viên ĐHCQ ngành Luật Kinh tề Trường Đại học Luật TP. HỒ Chí Minh
 • Từ 1999 – 2002 : Học viên Cao học chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
 • Từ 2008 – nay : Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

3.2 Quá trình công tác :

 • Từ năm 1996 – 1998 : Cán bộ giảng dạy tại Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
 • Từ 1998 – 2000 : Chuyên viên công tác tại Khối Văn phòng ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
 • Từ 2001 – nay : Giảng viên của Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Chức vụ : Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top