Giảng viên

Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM

Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ luật học chuyên ngành Luật Kinh tế

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Chuyên viên công tác tại Khối Văn phòng ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

- Chuyên gia hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Chuyên gia tư vấn pháp luật đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại ViệtNam

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Cán bộ giảng dạy tại Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

- Giảng viên của Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top