Giảng viên

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phước, Giảng viên ĐH Kinh tế, CEO Green Star Company.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phước, Giảng viên ĐH Kinh tế, CEO Green Star Company.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Chuyên gia giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính, Chứng Khoán, Ngân Hàng, Bất động sản

- Chuyên gia tư vấn Tài chính, Chứng khoán, Bất động sản

- Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Ngôi Sao Xanh

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Các lĩnh vực giảng dạy tại doanh nghiệp:

- Tài chính doanh nghiệp.

- Quản trị tài chính cá nhân

- Quản trị rủi ro

- Phân tích hoạt động doanh nghiệp.

- Phân tích tài chính.

- Quản trị tài chính công ty.

- Kiểm soát & đánh giá dự án.

- Phân tích & báo cáo tài chính dành cho lãnh đạo.

- Phân tích và đầu tư chứng khoán

- Chiến lược đầu tư và kinh doanh bất động sản

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top