Giảng viên

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học ngân hàng TPHCM, giảng viên cao cấp Viện IFA

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học ngân hàng TPHCM, giảng viên cao cấp Viện IFA

Nguyên là Trưởng khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học ngân hàng TP.HCM, cố vấn chương trình " Chìa khóa thành công CEO " trên VTV1 đài THVN, thành viên tổ viết bài cho Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

1. KINH NGHIỆM

  • Trưởng khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học ngân hàng TP.HCM.
  • Cố vấn chương trình "Chìa khóa thành công CEO" trên VTV1 đài THVN.
  • Thành viên tổ viết bài cho Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Giảng viên cao cấp Viện IFA

vien quan tri va tai chinh

icon top