Giảng viên

Tiến sĩ Hà Tuấn Anh, Chủ tịch, CEO Công ty QMS Việt Nam thuộc QMS Group Australia

Tiến sĩ Hà Tuấn Anh, Chủ tịch, CEO Công ty QMS Việt Nam thuộc QMS Group Australia

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS Hà Tuấn Anh
Năm sinh: 1954
Quê quán: Hà Nội

2. HỌC THUẬT

1998-2003 Tiến sĩ Hệ thống thông tin (Swinburne University of Technology - Melbourne-Australia)
1999-2000 Chuyên gia trưởng Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (International Register of Certified Auditors IRCA - London-England)
1996-1998 (Swinburne University of Technology - Melbourne-Australia)
1993 Kỹ năng giảng dạy (Trung Tâm Đào tạo Quốc Tế ITC - Geneva)
1990 Quản trị doanh nghiệp (George Town University/Hà Nội)
1971-1977 Kỹ sư công nghệ lọc dầu (Đại học Dầu khí Ba Cu (Liên Xô))

3. KINH NGHIỆM

Từ 1992-1996: Trưởng ban Đào tạo VCCI Việt Nam
Từ 2000-2002: Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình dương Công ty QMS Melbourne, Australia
Từ 2002 – Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc khu vực Công ty QMS Australia, Công ty TNHH QMS Việt Nam

Hiện nay, Ông Tuấn Anh ngoài công việc chính là Quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống của QMS của Úc, ông còn tham gia giảng dạy các chương trình Giám đốc Chất lượng, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Điều hành. Giảng dạy về lý thuyết và thực hành quản lý trong các lĩnh vực liên quan cho các chuyên gia quản lý trong các công ty tại Việt nam. Đào tạo quản lý Hệ thống đảm bảo chất lượng. Đào tạo, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận, điều hành công ty. Giảng viên các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Curtin (Australia), Đại học ACU (USA).

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top