Giảng viên

Tiến sĩ Cao Hào Thi, Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa kỳ tại Việt Nam

Tiến sĩ Cao Hào Thi, Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa kỳ tại Việt Nam

1. KINH NGHIỆM

 • 11.2007 - nay: Chủ nhiệm khoa Quản lý công nghiệp Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.
 • 1995 - nay: Tham gia giảng dạy Chương trình Fulbright – Việt Nam.
 • 1999 - nay: Tham gia giảng dạy MBA chương trình hợp tác giữa trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM và Trường Quản lý Maastricht.
 • 11.1999: Tham gia giảng dạy khóa đào tạo ngắn hạn về “Quản lý dự án” cho tỉnh Bạc Liêu.
 • 7.1999: Tham gia giảng dạy cho Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, và khóa đào tạo ngắn hạn “Urban Planning department” tai Thành Phố Huế.
 • 5 - 6.1998: Tham gia giảng dạy cho khóa đào tạo ngắn hạn của SPT.
 • 8 – 10.1997: Tham gia giảng dạy khóa đào tạo ngắn hạn “Urban Planning department” tai Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • 6 – 8.1996: Trợ giảng cho chuong trình “Investment Appraisal and Management (PIAM)” Trường ĐH Harvard, USA.
 • 1979 – nay: Giảng viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
 • 2. HỌC THUẬT
 • Cử nhân Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.
 • Thạc sĩ của Viện Công Nghệ Châu Á, Bangkok, Thái Lan.
 • Tiến sĩ của Viện Công Nghệ Châu Á, Bangkok, Thái Lan.
 • 7.2001: hoàn thành khóa đào tạo “Project and Investment Risk Management” và “Economic Concept for Engineers and Manager” của Học Viện Công Nghệ Massachusetts.
 • 7 – 12.1995: tham gia chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Đại Học Western Sydney (UWS), Australia.

3. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Quản lý rủi ro trong Quản lý dự án
 • Quản lý chuỗi cung ứng.
 • Quản lý chất lượng
 • Quản ly dự án.
 • Toán học Ứng dụng.
 • Công cụ để giải quyết vấn đề.
 • Thống kê trong kinh doanh.
 • Mô phỏng trong kinh doanh.
 • Dự báo.
Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top