Giảng viên

Thầy Trương Minh Hạnh -	Chuyên gia huấn luyện về Lãnh đạo, quản lý và Kỹ năng mềm

Thầy Trương Minh Hạnh - Chuyên gia huấn luyện về Lãnh đạo, quản lý và Kỹ năng mềm

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Preston College, US

- Cử nhân Sinh hóa, Đại học Khoa học Tự Nhiên, thành phố Hồ Chí Minh

- Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Hiện đang là chuyên gia huấn luyện về Quản lý dành cho các lớp MMM, CCO, CPO,CFO, CHRO, CEO tại trung tâm đào tạo như: Viện IFA, PACE...

- Nguyên là Giám định viên Vinacontrol (Hochiminh branch)

- Nguyên là Sales va Trade Marketing cua Unilever.

Nguyên là Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển nhân lực toàn quốc của Meadjohnson (>12 năm)

- Nguyên Trưởng phòng kinh doanh toàn quốc -- Vu Viet Ltd

- Chuyên gia huấn luyện cấp cao của AIA Viet nam

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Truyền cảm hứng và Động viên cho Nhân viên trong các sự kiện lớn của AIA, Tập đoàn Thái Tuấn ( Nhân viên kinh Doanh ), Mead Johnson, Cty Bảo vệ Thực vật An Giang ( Nhân viên kinh doanh ), Bảo vệ thực vật Ngọc Tùng,…

- Trainer Inhouse cho hơn 50 công ty, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia tại VN

vien quan tri va tai chinh

icon top