Giảng viên

Thầy Trần Minh Lộc - Giám đốc tại Việt Nam, Tập Đoàn Tư vấn Nghiên Cứu Thị Trường Gerson Lehrman Group, Mỹ

Thầy Trần Minh Lộc - Giám đốc tại Việt Nam, Tập Đoàn Tư vấn Nghiên Cứu Thị Trường Gerson Lehrman Group, Mỹ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Thạc Sỹ chuyên ngành Đào tạo và Huấn Luyện phát triển con người (MAEd/AET), University of Phoenix, USA

- Cử Nhân chuyên ngành Anh Văn Thương Mại và giảng dạy Tiếng Anh do viện ngôn ngữ Mỹ năm 1997.

- Chứng chỉ Giảng dạy hàng hóa do Hiệp hội hàng không quốc tế(IATA) cấp bằng,

- Chứng chỉ Lãnh Đạo 360 độ và Tinh Hoa Lãnh Đạo của John C. Maxwel.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Hiện là Giám đốc tại Việt Nam, Tập Đoàn Tư vấn Nghiên Cứu Thị Trường Gerson Lehrman Group, Mỹ

- Kiêm CEO, Công ty Dịch Vụ Tài Chính Trung Nghĩa

- Nguyên là Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu Vực, Korea Life Insurance Vietnam

- Nguyên là Giám đốc Kinh doanh, Commonwealth Bank, Vietnam chi nhánh HCM

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Giảng viên thỉnh giảng chương trình đào tạo MBA của trường FPT University kết hợp Northwest Swizeland

- Giảng viên thỉnh giảng Học viện Bưu Chính Viễn Thông; Viện Công Nghệ Châu Á (AIT); ĐH Mở TP.HCM; Trung Tâm Đào FCI; Trung Tâm CIE Đại Học Quốc Gia HCM

- Giảng viên cao cấp Viện IFA.

vien quan tri va tai chinh

icon top