Giảng viên

Thầy Nguyễn Ngọc Dương, nguyên là CEO Vạn Phát Hưng

Thầy Nguyễn Ngọc Dương, nguyên là CEO Vạn Phát Hưng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Tiến sĩ QTKD Trường ĐH CSU, Hoa Kỳ.

- Thạc sĩ QTKD trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Hiện nay:Trưởng Khoa QTKD, Giảng viên trường ĐH Hutech TP.HCM

- 2007 - Nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năm Ngôi Sao Việt.

- 2006 - 2007: CEO Công ty Địa Ốc Vạn Phát Hưng

- 2003 - 2006: Phó Giám Đốc điều hành Công ty Địa Ốc Vạn Phát Hưng.

- 2002 – 2003: Giám đốc dịch vụ chăm sóc khách hàng Cty Việt Hà

- 1998 – 2000: Giám đốc bán hàng Công ty Toyota Bến Thành

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Giảng viên trường ĐH Hutech TP.HCM

- Chuyên gia huấn luyện đào tạo cho Doanh nghiệp

- Giảng viên cao cấp Viện IFA

vien quan tri va tai chinh

icon top