Giảng viên

Thầy Nguyễn Chí Bình, Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh. Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific, Đức

Thầy Nguyễn Chí Bình, Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh. Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific, Đức

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh (PhD) Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hoa kỳ.

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hoa kỳ

- Hoàn thành khóa The Management & Leadership Training tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Hiện nay là Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh. Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific LTD, Đức. Phụ trách thị trường: Vietnam, Indonesia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Hong kong.

- Nguyên là Phó Giám đốc Kinh doanh – Mercedes Benz Việt Nam (1997 – 2004).

- Nguyên là Trưởng phòng Kinh doanh - Honda Việt Nam.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Giảng viên thỉnh giảng các Trường Đại học tại TP.HCM.

- Huấn luyện và đào tạo nội bộ cho Mercedes Benz - Honda - Trust & Man

- Giảng viên cao cấp Viện IFA.

- Chuyên gia đào tạo cao cấp tại Việt Nam.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top