Giảng viên

Thầy Lại Văn Chương, Trưởng Khối Phát triển Kênh phân phối và Huấn luyện, Vinamilk

Thầy Lại Văn Chương, Trưởng Khối Phát triển Kênh phân phối và Huấn luyện, Vinamilk

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Maactrist, Hà Lan.

- Cử nhân Kinh tế ĐH Tổng Hợp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Từ 2007 - nay là Trưởng Bộ phận Kênh phân phối và Huấn luyện, Vinamilk.

- Nguyên là Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Coca Cola Việt Nam

- Nguyên là Giám đốc Vùng, Neslte Việt Nam

- Nguyên là Giám đốc Kinh doanh, P&G Việt Nam.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Hơn 20 năm trong công tác Đào tạo, huấn luyện đội ngũ P&G; Cocacola; Vinamilk...

- Giảng viên thỉnh giảng tại PACE

- Giảng viên cao cấp Viện IFA.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top