Giảng viên

Thầy Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty QMS Việt Nam; CEO QMS Australia.

Thầy Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty QMS Việt Nam; CEO QMS Australia.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Tiến sĩ Hệ thống, Trường ĐH Swinburne University of Technology, Úc

Chuyên gia trưởng Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (International Register of Certified Auditors IRCA - London-England).

Kỹ năng giảng dạy (Trung Tâm Đào tạo Quốc Tế ITC - Geneva).

- Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp cao cấp (George Town University/Hà Nội).

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Nguyên là Trưởng ban Đào tạo VCCI Việt Nam
- Hiện là Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình dương Công ty QMS Melbourne, Australia
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH QMS Việt Nam.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Đào tạo quản lý Hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Đào tạo, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận, điều hành công ty.

-  Giảng viên thỉnh giảng các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Curtin (Australia), Đại học ACU (USA), ĐH Sunderland.

- Giảng viên cao cấp Viện IFA

vien quan tri va tai chinh

icon top