Giảng viên

Thầy Đoàn Đức Minh - Nguyên Giám đốc Quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro tại ngân hàng Shinhan Vietnam

Thầy Đoàn Đức Minh - Nguyên Giám đốc Quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro tại ngân hàng Shinhan Vietnam

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Nghiên cứu sinh - Chương trình Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM

- Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Hệ nghiên cứu), Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM

- Chứng chỉ YSEALI (Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á) – “Power of Entrepreneurship”.

- Chứng chỉ “Quản trị rủi ro/ Nguyên tác phòng chống rủi ro trong Ngân hàng” của Học viện MasterCard WorldWide.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

- Đồng sáng lập và Giám đốc chiến lược tại Công ty công nghệ tài chính Huydong.com

- Giám đốc Quan hệ khách hàng và Quản lý rủi ro tại Ngân hàng Shinhan Vietnam

- Giám đốc Học thuật - Viện Quản trị và tài chính (IFA)

- Giám đốc Chương trình Quốc tế - Viện Đào tạo quốc tế (ISB)- ĐH Kinh tế TP.HCM

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Giảng viên Chương trình Quốc tế - Viện đào tạo quốc tế (ISB), ĐH Kinh tế TP.HCM

- Giảng viên cao cấp Viện quản trị và tài chính (IFA)

- Giảng viên - John & Partners

- Giảng viên cao cấp - Trường Doanh nhân PTI

- Diễn giả khách mời và chuyên gia tư vấn tài chính tại kênh truyển hình VTV3, FBNC, HTV9

vien quan tri va tai chinh

icon top