Giảng viên

Thầy Cao Hào Thi - Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa kỳ tại Việt Nam

Thầy Cao Hào Thi - Giảng viên Chương trình Fulbright, Hoa kỳ tại Việt Nam

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

- Tiến sĩ của Viện Công Nghệ Châu Á, Bangkok, Thái Lan.

- Thạc sĩ của Viện Công Nghệ Châu Á, Bangkok, Thái Lan.

- 7.2001: hoàn thành khóa đào tạo “Project and Investment Risk Management” và “Economic Concept for Engineers and Manager” của Học Viện Công Nghệ Massachusetts.

- 7 – 12.1995: tham gia chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Đại Học Western Sydney (UWS), Australia.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Chủ nhiệm khoa Quản lý công nghiệp Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.

- Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Quản lý dự án cho các Doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong nước.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

- Tham gia giảng dạy Chương trình Fulbright – Việt Nam.

- Tham gia giảng dạy MBA chương trình hợp tác giữa trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM và Trường Quản lý Maastricht.

- Tham gia giảng dạy khóa đào tạo ngắn hạn về “Quản lý dự án” cho tỉnh Bạc Liêu.

-  Tham gia giảng dạy cho Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, và khóa đào tạo ngắn hạn “Urban Planning department” tai Thành Phố Huế.

- Tham gia giảng dạy khóa đào tạo ngắn hạn “Urban Planning department” tai Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Giảng dạy cho chuong trình “Investment Appraisal and Management (PIAM)” Trường ĐH Harvard, USA.

vien quan tri va tai chinh

icon top