Giảng viên

Thạc sĩ Ngô Kim Phượng, Giảng viên Fulbright Việt Nam

Thạc sĩ Ngô Kim Phượng, Giảng viên Fulbright Việt Nam

1. KINH NGHIỆM

 • 1981 - nay: Giảng viên Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh.
 • 2000 - 2013: Đồng giảng viên Chương trình Fulbright – Việt Nam
 • 2001- nay: Tham gia giảng dạy ở: trung tâm đào tạo, Viện Quản Trị & Tài Chính, Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam, Chương trình Cao Học Việt Nam Hà Lan – ĐH Kinh Tế Tp.HCM, các ngân hàng thương mại.

2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Cử nhân trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
 • Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.
 • Chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo về Kinh tế học ứng dụng để phân tích chính sách của Chương trình Fulbright.

3. CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • Tài chính doanh nghiệp.
 • Kế toán doanh nghiệp.
 • Phân tích hoạt động doanh nghiệp.
 • Phân tích tài chính.
 • Thẩm định dự án đầu tư.
 • Kinh tế lượng.
 • Kinh tế phát triển.
 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp dành cho cán bộ tín dụng Ngân hàng.
 • Quản trị tài chính công ty.
 • Kiểm soát & đánh giá dự án.
 • Phân tích & báo cao tài chính dành cho lãnh đạo.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top