Giảng viên

Prof. Thomas Norman, Phó Hiệu trưởng, trường Kinh doanh và Chính Sách Công California, Los Angeles, USA

Prof. Thomas Norman, Phó Hiệu trưởng, trường Kinh doanh và Chính Sách Công California, Los Angeles, USA

HỌC THUẬT:

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD, USA

Cử nhân Kinh tế ngành nghiên cứu Kinh tế và xã hội , Tốt nghiệp hạng Ưu năm, 1992

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINNESOTA, USA

Tiến sĩ Kinh tế ngành Quản lý nguồn nhân lực.
Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản lý nguồn nhân lực.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Toàn cầu hoá, Nguồn lực bên ngoài, Quản trị Nhân sự, Quản lý, Quản lý Giáo dục.

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Quản lý, Quản trị nguồn nhân lực, Lý thuyết tổ chức, Hành vi tổ chức, Quan hệ lao động.

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ SỰ VINH DANH

 • Center for International Business Education and Research (CIBER) Globalization Award, 2010
 • Sony Electronics Award for Innovative Teaching with Technology, 2010
 • Best Student Paper Award, Western Decision Sciences Institute, 2009
 • Scholarship of Teaching & Learning Grant, California State University-Dominguez Hills, 2008 & 2009
 • CSU- Dominguez Hills, RSCAAP Sally Casanova Research Grant, Summer 2008
 • CSU- Dominguez Hills, Center for Teaching Award for Use of Technology in Teaching, 2007
 • University of Minnesota’s Human Resource Research Institute Research Grant, 2007
 • University of Minnesota’s Graduate and Professional Student Association Travel Grant, 2006
 • International Performance Improvement Society Award for Process Improvement at Sun Microsystems Global Sales Organization, 2001
 • Institute for International Studies Award for study abroad in Spain, 1997
 • U.S. Department of Education, Foreign Language and Area Studies Award, 1997
 • Industrial Relations Center’s Heneman Fellowship, 1996-1997
 • Employment Management Association Fellowship, 1996
 • Harvard University’s Dorot Fellowship for research in Israel, 1991
 • Harvard University’s Institute of Politics summer research stipend, 1990

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI (tham khảo thêm file đính kèm):

Phó Hiệu trưởng, Trường Quản trị Kinh doanh và Chính sách công, Đại học California State University- Dominguez Hills, Carson, 2012 to present.
Chủ tịch ban Quản lý và Marketing, Trường Quản trị Kinh doanh và Chính sách công, Đại học California State University- Dominguez Hills, Carson, 2012 to present.

MÔ TẢ CHUNG:

Tiến sĩ Thomas James Norman ngoài công tác giảng dạy và quản lý tại Đại học California, Tiến sĩ Norman còn tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Mỹ, ông viết sách về Quản trị nguồn nhân lực và rất nhiều những công trình nghiên cứu và bài báo về lĩnh vực Quản lý, Quản trị nguồn nhân lực, …

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top