Giảng viên

PGS Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Nguyên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

PGS Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Nguyên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

1. TRÌNH ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1972 – 1977 : Đại học (KSXD) tại Việt Nam
1988 – 1991 : Trên Đại học (Tiến sĩ) tại Liên Xô
1998 – 2000 : Cử nhân Chính trị
2002 : Phó Giáo sư KHKT ngành xây dựng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp điều hành, chỉ đạo hoạt động các phòng, ban, đơn vị:

  • Phòng Kế hoạch – Đầu tư
  • Phòng Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
  • Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng
  • Ban thường trực chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị (chủ yếu đôn đốc khâu tái định cư) và chương trình 12.500 căn hộ TĐC khu ĐTM Thủ Thiêm.
  • Tổng biên tập Tạp chí Sài Gòn Đầu tư Xây dựng
  • Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn
  • Xử lý các công việc chuyên môn, quản lý đầu tư phức tạp khác, theo yêu cầu của UBNDTP hay Giám đốc Sở.

- Giảng viên Đại học Bách khoa TP.HCM
- Cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa TP.HCM; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Khoa KTXD cùng trường.
- Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
- Công tác tại Văn phòng UBND thành phố.
- Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Pháp luật trong đầu tư – xây dựng và quản lý chất lượng công trình xy dựng

- Giám sát – yêu cầu và nhiệm vụ

- Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng

- Thẩm định dự án đầu tư

- Quản lý dự án đầu tư – xây dựng

- Kỹ sư định giá

- Tổng quan về môi giới bất động sản

- Thiết kế nhà cao tầng.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top