Giảng viên

Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám Đốc Nhân Sự (CPO) tập đoàn VFC Corp.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám Đốc Nhân Sự (CPO) tập đoàn VFC Corp.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Cử nhân kinh tế thương mại trường Đại học kinh tế TP.HCM

- Cử nhân kinh tế lao động tại trường Đại học kinh tế TP.HCM

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

- Kỹ năng đào tạo do Business Edge – IFC tổ chức

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 29 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực

- 10 năm làm việc tại phòng tổ chức hành chính tại Công ty kinh doanh XNK tổng hợp thành phố HCM, trong đó có 5 năm đảm nhiệm chức vụ phó phòng tổ chức hành chính Công ty.

- 04 năm làm trưởng phòng nhân sự công ty chế biến hải sản xuất khẩu ( PH Corp. ) đã xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ và hiệu quả

- 04 năm làm trưởng phòng nhân sự tại công ty dịch vụ & thương mại ngành hóa chất HB Professionall building service, đã thiết lập một hệ thống chính sách phù hợp và một đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp.

- 04 năm làm giám đốc nhân sự ( Human resources Director) tại Entertainment Vietnam Corp. Đã thiết lập một hệ thống chính sách hoàn chỉnh, quy trình tác nghiệp hoàn chỉnh theo hệ thống ISO..

- Thực hiện tái cấu trúc tổ chức, xây dựng hệ thống chính sách, quy trình tác nghiệp đồng thời xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp từ 2 chi nhánh đến nay đã có 4 chi nhánh và từ 1 Công ty đến nay đã có 3 công ty thành viên.

- 05 năm làm Giám đốc quản trị nguồn nhân lực (CPO ) tại Nghia nippers Corp. Đã thiết lập một hệ thống chính sách hoàn chỉnh, quy trình tác nghiệp hoàn chỉnh theo hệ thống ISO..

- Hiện nay đang đảm nhiệm vị trí Giám Đốc quản trị nguồn nhân lực (CPO) tập đoàn VFC Corp.

 KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY: 

- Quản trị nhân sự

- Thiết kế công việc

- Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng

- Giữ nhân viên giỏi trong doanh nghiệp

- Truyền thông nguồn nhân lực

- Đánh giá hiệu quả công việc

- Ủy thác công việc

- Tạo động lực làm việc cho nhân viên

vien quan tri va tai chinh

icon top