Giảng viên

Giáo sư Charles Wilson, Giảng viên của trường Đại học Oregon

Giáo sư Charles Wilson, Giảng viên của trường Đại học Oregon

Giảng viên của trường Đại học Oregon. Tiến sĩ Chuck đã sống và làm việc tại Việt Nam khoảng 20 năm. Kinh nghiệm của ông đến từ việc kinh doanh xuất nhập khẩu, nơi ông có thể truyền cảm hứng cho những người đến từ các công ty như Nike, Vietnam Airlines, Petrol Vietnam, và nhiều công ty khác. Bằng những kỹ năng huấn luyện của nhà chuyên môn, những kế hoạch phát triển máy tính và tái tổ chức cơ cấu quản lý, ông đã tiếp thêm sức mạnh cho công việc đặc thù của những công ty này. Ông là một giảng viên có trình độ cao về quản lý kinh doanh và hiện đang giảng dạy tại nhiều trường đại học trên khắp Việt Nam. Ông Chuck hy vọng sẽ truyền đạt những giá trị kinh doanh và phương pháp giảng dạy này cho các học viên của Học viện lãnh đạo IFA.

 

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top