Giảng viên

Giáo sư Charles Wilson, Giảng viên của trường Đại học Oregon

Giáo sư Charles Wilson, Giảng viên của trường Đại học Oregon

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 20 năm trong lĩnh vực dinh doanh xuất nhập khẩu

Nhà phân tích & truyền cảm hứng cho các tập đoàn:

  • Nike
  • Vietnam Airlines
  • Petrol Vietnam
  • Và nhiều công ty khác

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Giảng viên của trường Đại học Oregon.

- Bằng những kỹ năng huấn luyện của nhà chuyên môn, những kế hoạch phát triển máy tính và tái tổ chức cơ cấu quản lý

- Đào tạo quản lý kinh doanh tại nhiều trường đại học trên khắp Việt Nam.  

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top