Giảng viên

Chuyên gia Hoàng Văn Hòa - NguyênGiám đốc Marketing Volwagen

Chuyên gia Hoàng Văn Hòa - NguyênGiám đốc Marketing Volwagen

Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngành Mareting, Đại học Hohenheim, CHLB Đức. − Nguyên là Giám đốc Marketing Tập đoàn Volwagen. − Trưởng dự án Truyền thông thay đổi hành vi, Ogilvy & Mather Vietnam − Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển, Saigon News − Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Quản trị Marketing, chương trình Global Advanced Master of Business Administration, đại học Griggs, Hoa Kỳ. − Giảng viên thỉnh giảng Eroupean University, Geneva. − Giảng viên và thành viên hội đồng khoa học Viện Quản trị và Tài chính Tp.HCM

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top