TÁI CẤU TRÚC - TÁI LẬP DOANH NGHIỆP | CRS.HCM

Khai giảng 22-05-2017
Lịch học 2-4-6
Học phí 1.200.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.000.000 VNĐ
Thời lượng học 2 buổi
Giờ học 18h00 - 21h00

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

“Tái lập, hay còn gọi là Tái cấu trúc Doanh nghiệp” là một hiện tượng quản lý được áp dụng khá rông rãi trong vòng hơn 20 năm gần đây tại Hoa Kỳ. “Tái cấu trúc” sử dụng quan điểm “thay đổi tận gốc” phương pháp quản trị vốn đã từng được sử dụng thành công trước đây tại các nước phát triển. Phương pháp này được sử dụng ngày càng phổ biến và thể hiện rõ tính hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Khóa học nhằm giúp học viên đạt được những mục tiêu sau đây:

      - Hiểu được những khó khăn cơ bản mà ngành quản trị đang gặp phải hiện nay trên thế giới, cũng như tại Việt Nam
      - Phân biệt được quản trị theo thói quen và quản trị theo khoa học
      - Trả lời được câu hỏi vì sao và khi nào cần tái cấu trúc doanh nghiệp
      - Phân biệt “tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ” và “tái cấu trúc doanh nghiệp”
      - Hiểu được cách thức để thực hiện một đề án tái cấu trúc doanh nghiệp
      - Những thuận lợi và rủi ro trong tái cấu trúc
      - Những vấn đề cần phải được quan tâm trong khi thực hiện tái cấu trúc

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

     + Khai giảng: 22/05/2017
     Lịch học: Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
     Giờ học: 18:00 - 21:00
     Thời lượng: 02 buổi
     Học phí: 1,200,000đ
     + Học phí ưu đãi: 1,000,000đ (Áp dụng cho khách hàng thân thiết, khách hàng đăng ký nhóm 3 người trở lên). Xin vui lòng liên hệ « Bộ phận đào tạo/tư vấn » đế biết về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ phương thức thanh toán học phí

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

     VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA)
     Tòa nhà IFA Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
     Te: 08. 668 37 320   -- Fax: 08. 3910 4031
     Hotline : 0942 99 39 79
     Email:
training@ifa.edu.vn -- Website: www.ifa.edu.vn

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Khóa học nhằm giúp học viên đạt được những mục tiêu sau đây:

      - Hiểu được những khó khăn cơ bản mà ngành quản trị đang gặp phải hiện nay trên thế giới, cũng như tại Việt Nam
      - Phân biệt được quản trị theo thói quen và quản trị theo khoa học
      - Trả lời được câu hỏi vì sao và khi nào cần tái cấu trúc doanh nghiệp
      - Phân biệt “tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ” và “tái cấu trúc doanh nghiệp”
      - Hiểu được cách thức để thực hiện một đề án tái cấu trúc doanh nghiệp
      - Những thuận lợi và rủi ro trong tái cấu trúc
      - Những vấn đề cần phải được quan tâm trong khi thực hiện tái cấu trúc

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

     + Khai giảng: 22/05/2017
     Lịch học: Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
     Giờ học: 18:00 - 21:00
     Thời lượng: 02 buổi
     Học phí: 1,200,000đ
     + Học phí ưu đãi: 1,000,000đ (Áp dụng cho khách hàng thân thiết, khách hàng đăng ký nhóm 3 người trở lên). Xin vui lòng liên hệ « Bộ phận đào tạo/tư vấn » đế biết về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ phương thức thanh toán học phí

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

     VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA)
     Tòa nhà IFA Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
     Te: 08. 668 37 320   -- Fax: 08. 3910 4031
     Hotline : 0942 99 39 79
     Email:
training@ifa.edu.vn -- Website: www.ifa.edu.vn

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top