QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ - M&A TRONG QUẢN LÝ

Khai giảng 04-11-2019
Lịch học T2-T4-T6
Học phí 2.600.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 2.200.000 VNĐ
Thời lượng học 4 buổi
Giờ học 18h00 - 21h00

Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top