QUẢN TRỊ CẢM XÚC & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Khai giảng 28-03-2020
Lịch học T7
Học phí 2.000.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.600.000 VNĐ
Thời lượng học 2 buổi
Giờ học 8h30 - 11h30, 13h30 - 16h30

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top