KỸ NĂNG TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Khai giảng 25-03-2017
Lịch học T7
Học phí 2.200.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.800.000 VNĐ
Thời lượng học 4 buổi
Giờ học 8h30 - 11h30, 13h30 - 16h30

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top