KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - IFA.SK1.BH

Khai giảng 15-04-2017
Lịch học Thứ 7
Học phí 1.200.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.000.000 VNĐ
Thời lượng học 1 ngày
Giờ học 8:30-11:30; 13:30-16:30

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo đặc biệt Tạo động lực làm việc cho nhân viên của Viện IFA chủ yếu hướng tới việc khai thác tối đa giá trị của “bản thân”, biến họ thành “ông chủ” của chính quá trình làm việc của mình, tìm thấy được niềm vui, nhìn ra được trách nhiệm và có những nỗ lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Khóa học này được thiết kế nhằm nâng cao năng lực của các nhà quản trị trong việc phát huy tài năng và sức lực của cấp dưới hướng vào thực hiện mục tiêu của công ty và ứng phó hiệu quả với môi trường kinh doanh thay đổi. Khóa học sẽ trang bị cho các học viên các kỹ năng lãnh đạo và động viên hiệu quả. Đặc biệt là khóa học sẽ chú trọng vào việc ứng dụng những lý thuyết và kỹ năng lãnh đạo và động viên trong điều kiện thực tiễn các công ty Việt nam nói riêng. Xuất phát từ những giả định về sự hiểu biết của học viên, khóa học nhằm những mục tiêu sau:

 • Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và động viên hiệu quả vào thực tiễn của doanh nghiệp
 • Làm rõ mối liên hệ giữa động lực làm việc và hiệu quả công việc, nhấn mạnh sự khác biệt giữa con người và máy móc.
 • Giới thiệu một công cụ phân tích động lực làm việc.
 • Giới thiệu các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên của doanh nghiệp.
 • Giới thiệu các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên của nhà quản lý trực tiếp và các kỹ năng cần thiết.
 • Hướng dẫn nhà quản lý thực hiện các biện pháp tạo động lực làm việc trong một số tình huống cụ thể.
 • Đóng góp xây dựng môi trường làm việc tích cực ở doanh nghiệp;
 • Xác định các biện pháp tạo động lực cho nhân viên của nhà quản lý trực tiếp;
 • Thực hành một số kỹ năng tạo động lực cơ bản;
 • Xử lý được một số tình huống thiếu động lực làm việc

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

 • Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 02 buổi (1 ngày)
 • Ngày học: Khóa học tổ chức vào ngày T7 hoặc các buổi tối 2-4-6. Xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn/Đào tạo để có lịch học cụ thể..
 • Giờ học: Mỗi buổi học 3 giờ (bao gồm giải lao 15 phút)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp);
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA)

1.   Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tòa nhà IFA, số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 6681 4320 – Hotline: 0942 99 39 79

Email: toquyen@ifa.edu.vn - Web: www.ifa.edu.vn

2.   VP Đồng Nai:

Địa chỉ: Tầng 02, số 126A Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Điện thoại: 061.628 89 89 – Hotline: 0917 977 576

Email: vpdongnai.ifa@gmail.com  - Web: www.ifa.edu.vn

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

 • Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 02 buổi (1 ngày)
 • Ngày học: Khóa học tổ chức vào ngày T7 hoặc các buổi tối 2-4-6. Xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn/Đào tạo để có lịch học cụ thể..
 • Giờ học: Mỗi buổi học 3 giờ (bao gồm giải lao 15 phút)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp);
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA)

1.   Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tòa nhà IFA, số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 6681 4320 – Hotline: 0942 99 39 79

Email: toquyen@ifa.edu.vn - Web: www.ifa.edu.vn

2.   VP Đồng Nai:

Địa chỉ: Tầng 02, số 126A Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Điện thoại: 061.628 89 89 – Hotline: 0917 977 576

Email: vpdongnai.ifa@gmail.com  - Web: www.ifa.edu.vn

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top