KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ

Khai giảng 20-03-2020
Lịch học T2-T4-T6
Học phí 2.200.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.800.000 VNĐ
Thời lượng học 2 buổi
Giờ học 8h30 - 11h30, 13h30 - 16h30

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top