KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Khai giảng 25-09-2019
Lịch học 2-4
Học phí 1.800.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.500.000 VNĐ
Thời lượng học 2 buổi
Giờ học 18h00 - 21h00

Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top