pháp luật trong kinh doanh

Khai giảng 24-10-2020
Lịch học Thứ 7 và chủ nhật
Học phí 1.500.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 1.350.000 VNĐ
Thời lượng học 4 buổi
Giờ học Sáng: 8g-11g Chiều 13g30-16g30

Pháp luật là những chuẩn mực định hướng cho tư tưởng, hành vi, xử sự của các thành viên trong một cộng đồng

Xuất phát từ  nhu cầu nguyên thủy của con người như bảo hộ, quyền lợi, công bằng… để mọi người phải ưu tiên lợi ích chung của cộng đồng trước quyền lợi riêng cá nhân, để đồng một cam kết chung. Cam kết này trở thành chuẩn mực, quy tắc tất cả mọi người dựa vào đó mà hành xử theo, tuân theo, đó chính là Pháp luật.

Hay nói cách khác, Pháp luật chính là "cái khung" hay vỏ bọc hay bộ chuẩn mực do Nhà nước tạo ra, dựa vào đó cho người dân và cả nhà nước có cái tiêu chuẩn để đo lường hoặc biết được mình được làm, giới hạn và không được làm…

Là một nhà quản lý doanh nghiệp, kiến thức Pháp Luật là một phần trong thể thiếu, liên quan  đến các loại chứng từ, giấy phép kinh doanh, hợp đồng mua bán, lao động…

Một trong chương trình đào tạo của Viện Quản trị và Tài chính về "Pháp luật trong Kinh doanh" mang đến cho học viên kiến thức  Pháp luật liên quan trực tiếp và gián tiếp đến doanh nghiệp. Mặt khác, cho học viên cách nhìn mới về Pháp Luật trong Kinh doanh, nắm bắt các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như quy trình, trình tự pháp luật, thủ tục mua bán, ký kết … đã phù hợp hay chưa
Giải quyết vấn đề về Pháp luật trong kinh doanh…

Lợi ích khóa học

 • Hiểu rõ các lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp cần đạt được
 • Tổng quan các qui định Pháp luật bảo hộ cho doanh nghiệp
 • Nắm vững khung pháp lý cho doanh nghiệp có những bước tiến xa hơn trong tương lai
 • Rà soát và bổ sung lại hệ thống cho doanh nghiệp
 • Biết được các qui trình, thủ tục, giấy phép cần thiết cho doanh nghiệp

 Đối tượng tham gia

 • Học viên quan tâm hoặc đang xây dựng doanh nghiệp muốn tìm hiểu về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh
 • Học viên các cấp, chủ doanh nghiệp, quản lý, nhà điều hành và nhà lãnh đạo
 • Học viên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan muốn phát triển và hoàn thiện thêm kỹ năng

Nội dung khóa học

 1. PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
 • Hồ sơ, rình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty TNHH, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty, hợp tác xã …
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi công ty …
 1. PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
 • Thương nhân
 • Hoạt động mua bán hàng hóa trong và ngoài nước
 • Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại
 • Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại…
 • Các chế tài, giải quyết tranh chấp trong thương mại
 1. PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 • Nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tiw
 • Các hình thức đầu tư (đầu tư trực tiếp – gián tiếp)
 • Chính sách, thủ tục đầu tư
 • Các ché độ ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư
 1. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
 • Chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh
 • Khái niệm, đặc điểm HĐKD
 • Ký kết hợp đồng, nội dung ký hợp đồng
 • Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
 • Các biện pháp chế tài và các trường hợp miến trách nhiệm
 • Hợp đồng vô hiệu hóa, xử lý hợp đồng
 • Thời hạn khiếu nại và khởi kiện

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top