Kỹ năng tư duy phản biện

Khai giảng 27-05-2021
Lịch học 3,5
Học phí 3.000.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 2.700.000 VNĐ
Thời lượng học 4 buổi
Giờ học 18h00-21h000

ĐĂNG KÝ HỌC

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top