HỘI THẢO: CEO NGHĨ NGƯỢC - ĐÁNH CƯỢC VÀ LÀM KHÁC ĐI - TS.LÊ THẨM DƯƠNG

Khai giảng 08-04-2017
Lịch học Thứ 7
Học phí 1.000.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 0 VNĐ
Thời lượng học 1 ngày
Giờ học 8:30-11:30; 13:30-16:30

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top