HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY.BH

Khai giảng 29-07-2018
Lịch học T7-CN
Học phí 2.500.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 2.200.000 VNĐ
Thời lượng học 4 buổi
Giờ học 8:30-11:30; 13:30-16:30

Dưới góc nhìn chiến lược của Tiến sĩ Nguyễn Chí Bình,

 1. Phương pháp để các công ty giàu có bền vững (3 phương pháp)
 2. Phương pháp lãnh đạo & quản trị công ty
 3. Phương pháp phát triển nhân viên để giúp công ty thịnh vượng 
 4. Phương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng 
 5. Phương pháp có thêm nhiều khách hàng mới
 6. Phương pháp để các khách hàng hiện nay tăng doanh số
 7. Phương pháp giải quyết vấn đề  
 8. Phương pháp tổ chức họp hiệu quả

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

 • Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 04 buổi thứ 7, chủ nhật. Ngày 29/07 và 05/08/2018
 • .Xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn/Đào tạo để có lịch học cụ thể..
 • Giờ học: Mỗi buổi học 3 giờ (bao gồm giải lao 15 phút)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top